HİZMETLERİMİZ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Her müşterinin kendi durumuna özgü kendine özgü ihtiyaçları ve hedefleri vardır. Bu farklılıkları tanımak ve iletişimi her bir müşteriyle uyumlu olacak şekilde uyarlamak, müşterinin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak önemlidir. Müşteriler bunun farkına varır ve gerçekten müşteri için ortaya çaba konursa, müşteri de işletmeye sadakat gösterir.

Teletekmedya, deneyimli Müşteri Hizmetleri kadrosuyla her zaman çözüm odaklı müşteri memnuniyetine dayalı tecrübesiyle Sektör de yerini almıştır.

KALİTE KONTROL

Gerçekleştirilen sürecin kusursuz olması kalite kontrol departmanı için büyük önem taşır. Bunun için müşteri beklentilerinin tam ve doğru olarak anlaşılması ve bu doğrultuda tüm departmanların koordineli olarak çalışması gerekir.

Süreç, tanıtımı yapılan ürünün ve hizmetin belirtilen şartlara uygunluğunun kontrolü ile başlar.

Olası sorunlarla karşılaşmamak adına, Kontrol süreci, hazırlanmış planlar ışığında gerçekleştirilir.

Aksi durumda oluşabilecek sorunlar, kalite kontrol departmanı tarafından tespit edilir, en kısa sürede giderilir ve tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınır.

DIŞ ARAMA – GİDEN ÇAĞRI DEPARTMANI

Dış Arama, mevcut müşterilerle ilişkileri güçlendirmek için çağrı yapılmasını içeren tüm iş faaliyetlerini ve aynı zamanda işletme için potansiyel müşterileri çekebilmenin anahtarıdır.

Tanıtım ve pazarlama söz konusu olduğunda yıllardır kullanılan ve önümüzdeki süreçlerde kullanılmaya devam edecek yöntemlerden biri elbette telefonda tanıtım yöntemidir.

EĞİTİM DEPARTMANI

Çalışanların eğitim ve gelişimlerinde şirket hedef ve stratejileri ön planda tutularak misyon belirlenir. Hedef ve stratejilerin hayata geçirilmesi için çalışanlara liderlik ve yönetim, kişisel gelişim, sertifikasyon ve teknik gelişim ana başlıklarında eğitimler verilir.

Sistem tüm çalışanlar için şeffaf ve adildir.

Bireysel performans değerlendirme süreci ile her bir çalışanın dönemsel olarak gelişim süreci takip edilerek performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Eğitim uzmanlarımız sahip oldukları derinlemesine bilgi sayesinde çalışanların yüksek performans seviyesine ulaşması için kılavuzluk ediyor.